Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433883 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Hoà - ID: 1433883
 IP & Posted by:  116.102.230.224 on May 22, 2018 at 8:40am
 Updated by:  November 12, 2018 at 8:03pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho Chi Minh
 State/Province:  Maryland
 Zip:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Dài hạn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, học tiếng anh và du lịch Translate to English
 I Am:  Trung thực, thằng thắn, chung thủy, có trách nhiệm Translate to English
 Looking For:  Tìm một người làm bạn có tinh thần Cầu tiến, trung thực, thẳng thắn, biết lắng nghe, thủy chung, lãng mạn và có trách nhiệm Translate to English

Back | Send Email to Thanh Hoà (ID: 1433883)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.