Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432492 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tường VY - ID: 1432492
 IP & Posted by:  27.77.250.149 on April 30, 2018 at 4:53am
 Updated by:  November 22, 2018 at 10:01am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muon tim bạn tâm đầu ý hợp để tiến xa Translate to English
 Free Time:  Đọc sách , du lịch , shopping Translate to English
 I Am:  Sống nội tâm , vui tính hoà đồng với mọi nguoii Translate to English
 Looking For:  Ko hút thuốc , công việc ổn định , biet chăm lo cho gia đình , để xây dựng cuộc sống hôn nhân lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Tường VY (ID: 1432492)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.