Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431858 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hung kim nguyen - ID: 1431858
 IP & Posted by:  82.224.80.96 on April 20, 2018 at 10:26am
 Updated by:  May 1, 2018 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  PARIS
 Zip:  75012
 Country:  France
 Religion:  Protestant
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  GUNTER.MULLER2131@GMAI
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mối quan hệ nghiêm trọng Translate to English
 Free Time:  du lịch, đi rừng, câu cá, đọc, nấu ăn Translate to English
 I Am:  thể thao, người không hút thuốc, người không uống rượu, người đơn giản và chu đáo tình trạng chuyên nghiệp tốt mối quan hệ nghiêm túc với một người phụ nữ. Translate to English
 Looking For:  thể thao, người không hút thuốc, người không uống rượu, người đơn giản và chu đáo tình trạng chuyên nghiệp tốt mối quan hệ nghiêm túc với một người phụ nữ. Translate to English

Back | Send Email to hung kim nguyen (ID: 1431858)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.