Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431614 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Mẫn - ID: 1431614
 IP & Posted by:  113.172.225.102 on April 16, 2018 at 8:13am
 Updated by:  April 16, 2018 at 7:55pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm tiền - tiêu tiền Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách, cafe, đi dạo, tìm hiểu thêm về công việc của mình đang làm Translate to English
 I Am:  Tôi là 1 người con gái bình thường, đơn giản. Công việc của tôi là Tư vấn Bất Động Sản và đó cũng là đam mê. Tôi từng thành công,và cũng từng thất bại. Và nhận xét của bạn bè về tôi là vẫn còn rất khờ. Tôi cần theo đuổi đam mê của mình. Nếu tôi nói tôi bán tôi cho anh!? Anh nghĩ sao? Translate to English
 Looking For:  Biết cách ứng xử, văn hóa tốt, tài chính tốt ... Và quan trọng là đạo đức phải tốt Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Mẫn (ID: 1431614)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.