Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1431422 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Lnvegas - ID: 1431422
 IP và Ngày:  172.58.73.17 on April 12, 2018 at 9:51am
 Sửa Chữa Ngày:  July 8, 2018 at 4:29pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  26
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  La
 Tiểu Bang:  California
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Will tell you later
 Học Vấn:  Will tell you later
 Hút Thuốc:  Sẽ Nói Sau
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  Meet someone nice Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  Hang out relax Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  Let’s chat Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  Friends or more Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Lnvegas (ID: 1431422)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.