Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431180 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ng Kim Phước - ID: 1431180
 IP & Posted by:  45.74.211.12 on April 8, 2018 at 2:39pm
 Updated by:  April 8, 2018 at 4:24pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nếu được tiến đến hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim. Translate to English
 I Am:  Người trung thực, thẳng thắn, hiền lành. Translate to English
 Looking For:  Người trung thực, công việc ổn định. Translate to English

Back | Send Email to Ng Kim Phước (ID: 1431180)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.