Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430866 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bibi Love - ID: 1430866
 IP & Posted by:  14.186.243.227 on April 3, 2018 at 11:18pm
 Updated by:  May 16, 2019 at 4:47pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Phát triển kinh doanh tiệm làm tóc .. nail.....v..vv Nhất là tìm được một người thật lòng yêu thương để yêu và kết hôn .! Translate to English
 Free Time:  Coffee with my friend and go to shopping relax cinema and v...v...v Translate to English
 I Am:  Nóng tính dễ gần và mau quên , nhưng mà nói thì sẽ không hiểu được hết .! Bạn nên tìm hiểu kỹ hơn khi nói chuyện nè 😊😊😊😊 Translate to English
 Looking For:  Công việc ổn định , chân thành với tình yêu , ghét nhất lừa dối và không thật lòng .! Translate to English

Back | Send Email to Bibi Love (ID: 1430866)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.