Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430844 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hùng - ID: 1430844
 IP & Posted by:  14.186.90.121 on April 3, 2018 at 7:19pm
 Updated by:  May 6, 2018 at 5:26am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Zip:  01282226269
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người thích để tiến tới lập gia đình. Zalo : không, một, hai, tám, hai , hai ,hai, sáu hai sáu chín. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, đi cafe với bạn Translate to English
 I Am:  sống hòa đồng, tình cảm Translate to English
 Looking For:  Mong sẽ tìm được người tri kỉ có thể chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống . Rất vui khi được làm quen cùng mọi người Translate to English

Back | Send Email to Hùng (ID: 1430844)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.