Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430520 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Minh - ID: 1430520
 IP & Posted by:  14.174.100.164 on March 30, 2018 at 12:28am
 Updated by:  April 6, 2018 at 4:19pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Bảo Hiểm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Gặp bạn bè cafe, chơi game, xem film. Nghỉ phép hoặc lễ sẽ đi du lịch Translate to English
 I Am:  Đơn giản, không cầu kì, sống thật. Còn lại phần nhận xét của bạn khi tiếp xúc tôi trực tiếp :) Translate to English
 Looking For:  Đang hoàng, lịch sự, không nhất thiết về vấn đề ⬆️⬇️ Dễ nhìn, rất thiện cảm người có tập Gym và hiền lành. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Minh (ID: 1430520)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.