Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429322 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

saolangle - ID: 1429322
 IP & Posted by:  99.45.118.47 on March 12, 2018 at 7:17pm
 Updated by:  March 12, 2018 at 9:51pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95122
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Apple Company
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được một nửa yêu thương chân thành Translate to English
 Free Time:  quản lý web site, làm web mời ghé qua web của mình đăng ký tài khoản kết bạn cho vui http://www.anh-yeu.com Translate to English
 I Am:  một người hiền lành, vui vẻ, lịch sự Translate to English
 Looking For:  một người chân thành, chung thuỷ, đàng hoàng nghiêm túc. mời ghé qua web của mình đăng ký tài khoản kết bạn cho vui http://www.anh-yeu.com Translate to English

Back | Send Email to saolangle (ID: 1429322)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.