Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428981 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

OngAnh - ID: 1428981
 IP & Posted by:  41.203.72.11 on March 7, 2018 at 5:42pm
 Updated by:  March 7, 2018 at 8:57pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75211
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Phi hành đoàn đi
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Sống một cuộc sống dễ chịu và được hạnh phúc với gia đình của tôi và có một thu nhập tốt Translate to English
 Free Time:  Bất cứ điều gì mà đến trong suy nghĩ của tôi Translate to English
 I Am:  Tôi là một người đàn ông và trung thực. Người phụ nữ tôn trọng và lắng nghe lời khuyên Và cù Translate to English
 Looking For:  Người phụ nữ đã sẵn sàng cho một thời gian đầy đủ và mối quan hệ lâu dài. 
Một người phụ nữ gia đình yêu thương trẻ em Translate to English

Back | Send Email to OngAnh (ID: 1428981)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.