Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428869 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ướcvong_dauna - ID: 1428869
 IP & Posted by:  27.74.151.123 on March 5, 2018 at 2:56pm
 Updated by:  March 5, 2018 at 9:00pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  MONTLUCON
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ làm một công việc nào do cho rieng mình de phan dau lên cho bản thân Translate to English
 Free Time:  Xem tivi , lên mạng doc báo, chat , chơi thể thao Translate to English
 I Am:  Bình thường như bao người khac , ghét gia doi , thật thà va chung thủy với người mình yêu thương Translate to English
 Looking For:  Mình chỉ kiếm người nào thật sự muốn làm quen, ko dua gion hay nói sạo , chi người nào thật sự muốn làm ban với mình nếu hợp thì sẽ tien xa hon nua ( mail va salemsaunambonhaiacongyahoo.fr ) Translate to English

Back | Send Email to Ướcvong_dauna (ID: 1428869)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.