Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427741 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phạm - ID: 1427741
 IP & Posted by:  14.183.44.126 on February 17, 2018 at 11:32pm
 Updated by:  March 19, 2018 at 7:46pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Chicago
 State/Province:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Một công việc ổn định và một gia đình nhỏ. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc , du lịch, xem phim ... Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn , trung thưc , hoà đồng , vui tính 😊 Translate to English
 Looking For:  Một bờ vai , một tương lai vững chắc. Anh là ai hãy liên lạc cho e hợp mình tiến hôn nhân nhé. 🤗 Translate to English

Back | Send Email to Phạm (ID: 1427741)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.