Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427286 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ny Le - ID: 1427286
 IP & Posted by:  115.78.9.107 on February 9, 2018 at 2:42am
 Updated by:  February 15, 2018 at 9:34am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống cuộc sống của mình thật tốt và gặp được một người chân thành Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, tản bộ Translate to English
 I Am:  Mọi người thường nói tôi khó hiểu, tôi không biết là mình khó hiểu thật không hay là vì chưa gặp được người hiểu mình. Bản thân tôi thì rất biết lắng nghe vậy nên cũng mong có người có thể lắng nghe được mình. Translate to English
 Looking For:  Tôi không câu nệ ngoại hình, chỉ mong một người chân thành, có thể hiểu mình, và vui tính. Translate to English

Back | Send Email to Ny Le (ID: 1427286)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.