Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Young - ID: 1427227
 IP & Posted by:  162.253.131.43 on February 8, 2018 at 3:35am
 Updated by:  June 3, 2020 at 5:35pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm thấy một linh hồn cùng sóng bước trên con đường thập giá này Translate to English
 Free Time:  Viết truyện và tản bộ Translate to English
 I Am:  Khong Chin Tam Ba Mot Ba Hai Bon Khong Khong Translate to English
 Looking For:  Không cần chú trọng ngoại hình nhiều miễn nàng tinh tế là được Translate to English

Back | Send Email to Young (ID: 1427227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.