Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426379 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Hồ - ID: 1426379
 IP & Posted by:  27.3.0.2 on January 26, 2018 at 8:53am
 Updated by:  July 2, 2018 at 5:26am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong công việc phát triển và tìm được người lý tưởng Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc hát karaoke , đọc tin tức , xem phim. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , hòa đồng với mọi người dù ở lứa tuổi nào . Translate to English
 Looking For:  Chịu san sẻ tất cả mọi việc với người yêu của mình . Biết lắng nghe và tôn trọng người yêu mình. Tự chủ về tài chánh . Sống có trách nhiệm . Bít cưng chiều người yêu 1 chút. Translate to English

Back | Send Email to Linh Hồ (ID: 1426379)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.