Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424688 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Hung - ID: 1424688
 IP & Posted by:  113.172.12.82 on January 1, 2018 at 6:59pm
 Updated by:  January 1, 2018 at 9:03pm
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Ki Su
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tri kỉ, nếu hợp tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  đọc sách,nghe nhạc,thể thao. Translate to English
 I Am:  hiền ít nói,hãy giúp đỡ mọi người, hướng thiên. Translate to English
 Looking For:  người có đạo đức biết cư xử, biết hàm lo mái ấm gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Hung (ID: 1424688)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.