Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423940 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Hoa - ID: 1423940
 IP & Posted by:  116.108.252.148 on December 20, 2017 at 4:19am
 Updated by:  December 20, 2017 at 7:28pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Tim mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và lâu dài Translate to English
 Free Time:   Thể dục, Xem phim, nghe nhạc, đọc báo và nấu ăn Translate to English
 I Am:   Tôi là một phụ nữ dễ thương,diu dàng,dễ hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Tìm một người đàn ông trên 55 tuổi, chân thành, nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Thanh Hoa (ID: 1423940)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.