Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423772 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Em gái mưa - ID: 1423772
 IP & Posted by:  113.170.238.163 on December 17, 2017 at 5:35pm
 Updated by:  January 21, 2018 at 8:38pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh long
 Zip:  01202884084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Phụ gia đình
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được ông xã tốt Translate to English
 Free Time:  Coi phim Translate to English
 I Am:  Hoà đồng biết lo cho gia đình nghiêm túc trong tình cảm Translate to English
 Looking For:  Một ng đàn ông biết quan tâm yêu thương vợ con qúa khứ và tuổi tác k quan trọng. Translate to English

Back | Send Email to Em gái mưa (ID: 1423772)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.