Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423750 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hương - ID: 1423750
 IP & Posted by:  183.81.15.42 on December 17, 2017 at 8:11am
 Updated by:  February 25, 2018 at 8:07pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Lướt web, cf, đọc sách, Translate to English
 I Am:  Một người vui vẻ, cá tính, hơi bốc đồng Translate to English
 Looking For:  Một người có thể thấu hiểu, chia se những bùn vui khó khan trong cuộc sống. Nghiêm túc tìm hiểu, nhưng nc vui vẻ. Translate to English

Back | Send Email to Hương (ID: 1423750)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.