Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421136 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ANH TUAN - ID: 1421136
 IP & Posted by:  115.72.50.24 on November 12, 2017 at 12:12am
 Updated by:  January 5, 2018 at 3:52am
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  NEW YORK
 State/Province:  New York
 Zip:  10001
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  BUÔN BÁN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  TÌM BẠN GÁI ĐỂ TIẾN ĐẾN HÔN NHÂN. Translate to English
 Free Time:  NGHE NHẠC, ĐỌC SÁCH, LƯỚT WEB, VÀ CÓ NHIỀU THỜI GIỜ THÌ ĐI DU LỊCH. Translate to English
 I Am:  VUI VẺ, HIỀN LÀNH, TRUNG THỰC. Translate to English
 Looking For:  BẠN GÁI VUI VẺ, KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC. Translate to English

Back | Send Email to ANH TUAN (ID: 1421136)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.