Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420939 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Bạn - ID: 1420939
 IP & Posted by:  68.98.53.23 on November 8, 2017 at 9:24pm
 Updated by:  December 7, 2017 at 1:34am
 Gender:  Gay
 Age:  40
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mesa
 State/Province:  Arizona
 Zip:  85215
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ biết làm việc cho tốt để lo cho cuộc sống hiện tại và tích luỹ để lo cho tương lai . Translate to English
 Free Time:  Làm công việ nhà , thư giãn , đi shopping .... Translate to English
 I Am:  Chân thật , thẳng thắn , sạch sẽ , ..... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn . . Translate to English

Back | Send Email to Tìm Bạn (ID: 1420939)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.