Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420908 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn châu - ID: 1420908
 IP & Posted by:  123.22.190.155 on November 8, 2017 at 2:32pm
 Updated by:  November 13, 2017 at 8:55pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Bà rịa Vũng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lâu dài Translate to English
 Free Time:  Đọc sách. Xem phim . Đi du lịch Translate to English
 I Am:  Là một người mẹ đơn thân . Sống cung gia đình . Có con trai 14 tuổi Translate to English
 Looking For:  Cần tìm Mỵ người bạn lớn tuổi có điều kiện để chia sẽ Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn châu (ID: 1420908)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.