Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419469 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Đan - ID: 1419469
 IP & Posted by:  118.69.63.83 on October 24, 2017 at 2:50am
 Updated by:  November 7, 2017 at 8:55pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Ngân hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hãy sống như ngày mai mình sẽ chết Translate to English
 Free Time:  Coi phim. bạn bè, nghe nhạc. Translate to English
 I Am:  Là một người cực kỳ nội tâm, sống quá nội tâm nên mang nhiều tâm sự Translate to English
 Looking For:  một người đàn ông biết quan tâm, sống thật thà, thẳng tính, điều quan trọng là biết trân trọng người phụ nữ của mình. Translate to English

Back | Send Email to Linh Đan (ID: 1419469)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.