Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418012 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lee - ID: 1418012
 IP & Posted by:  42.113.164.101 on October 5, 2017 at 1:57am
 Updated by:  October 5, 2017 at 9:34pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm thêm những người bạn mới. Có thể từ đó có một người để thương. Translate to English
 Free Time:  Du lịch, cafe Translate to English
 I Am:  Tôi là người được đánh giá vui vẻ, hòa đồng. Tôi sống đôi khi dựa theo cảm xúc. Có thể bạn nghĩ tôi vô tâm, nhưng không, tôi thật gần nếu bạn bước tới. Translate to English
 Looking For:  Cá tính, hài hước, là một người phụ nữ pha lẫn giữa hiện đại và truyền thống. Hãy add viber và nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn nhé 0899 , 671, 036 Hãy add viber để nói chuyện nhiều hơn nhé.0899671036 Translate to English

Back | Send Email to Lee (ID: 1418012)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.