Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417667 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Van Thuy - ID: 1417667
 IP & Posted by:  1.53.199.157 on October 1, 2017 at 1:30am
 Updated by:  October 28, 2017 at 9:34pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ có mục tiêu hiện tại, sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, thích chơi đàn mà k biết đàn. Translate to English
 I Am:  Nếu chỉ nói tốt thì bạn có tin không? Còn nói xấu thì...chắc không ai dám kết bạn...:) Translate to English
 Looking For:  Tìm một người chân thành giữa một xã hội đầy dối trá. Một người để cùng nhau tin rằng tình yêu trên internet là có thật. Translate to English

Back | Send Email to Van Thuy (ID: 1417667)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.