Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416837 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quốc Giàu - ID: 1416837
 IP & Posted by:  73.170.120.206 on September 20, 2017 at 12:15am
 Updated by:  October 5, 2017 at 1:18am
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95136
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giám đốc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Anh sống tại SJ, nhà house riêng của anh. Gia đình ở AZ. Anh đã làm kỷ sư software hơn 18 năm va làm quản lý hơn mười mấy kỷ sủ khác. Hiện bay giờ anh làm quản lý Cong Ty của anh chuyên về làm những dự án lớn với startup va công ty medium. Translate to English
 Looking For:  I'm looking for nice, family oriented girl who knows how to enjoy traveling. Translate to English

Back | Send Email to Quốc Giàu (ID: 1416837)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.