Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416713 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thu Thảo - ID: 1416713
 IP & Posted by:  101.99.59.214 on September 18, 2017 at 7:02am
 Updated by:  October 12, 2017 at 1:08am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nữa yêu thương để cùng đồng hành đi đến hết cuộc đời.. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn..yoga..nghe nhạc..xem phim.. Translate to English
 I Am:  Hiền,dễ thương,nấu ăn rất ngon..sẽ cố gắng để trở thành một người phụ nữ tốt nhất cho gia đình nhỏ của mình.. Translate to English
 Looking For:  Chung thủy,chân thành,hiền.. Translate to English

Back | Send Email to Thu Thảo (ID: 1416713)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.