Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416247 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy Minh - ID: 1416247
 IP & Posted by:  123.22.19.17 on September 11, 2017 at 10:33pm
 Updated by:  May 3, 2018 at 9:56pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  ĐN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp đúng người đúng thời điểm Translate to English
 Free Time:  Đi chùa , đọc báo , tào lao cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, sống tình cảm , nghiêm túc trong các mối quan hệ, thẳng thắng Translate to English
 Looking For:  Một người biết sống, yêu gia đình vui tính hoà đồng ...v...v Translate to English

Back | Send Email to Thuy Minh (ID: 1416247)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.