Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416063 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tiger - ID: 1416063
 IP & Posted by:  103.17.88.3 on September 9, 2017 at 7:12pm
 Updated by:  September 10, 2017 at 12:33am
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  VNVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm những công việc mình có thể làm đc Translate to English
 Free Time:  chơi thể thao, cafe với bạn, online, tập thể dục... Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng,thẳng thắn và tôn trọng tất cả mọi người ở mọi hoàn cảnh. Translate to English
 Looking For:  các bạn nữ có thể chia sẻ với nhau về cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to tiger (ID: 1416063)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.