Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415401 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mỹ Thanh - ID: 1415401
 IP & Posted by:  42.113.160.47 on September 1, 2017 at 1:01am
 Updated by:  December 23, 2017 at 8:54pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một nửa yêu thương đich thực Translate to English
 Free Time:  đọc sách, nghe nhạc, xem phim... Translate to English
 I Am:  Chân thành, thẳng thắn, sống nôi tâm, chung thủy, mong ước có một gia đình đúng nghĩa Translate to English
 Looking For:  Thật lòng, nói đi đôi với làm, yêu cuộc sống gia đình Translate to English

Back | Send Email to Mỹ Thanh (ID: 1415401)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.