Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1415096 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Lanna - ID: 1415096
 IP và Ngày:  209.91.177.54 on August 28, 2017 at 8:07am
 Sửa Chữa Ngày:  September 28, 2018 at 12:55am
 Giới Tính:  Nữ
 Tuổi:  34
 Chiều Cao:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  Misissauga
 Tiểu Bang:  Ontario
 Đất Nước:  Canada
 Tôn Giáo:  Không có Đạo
 Học Vấn:  Will tell you later
 Hút Thuốc:  Sẽ Nói Sau
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Tìm Kiếm:  Chân thành Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Lanna (ID: 1415096)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.