Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414781 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuong Le - ID: 1414781
 IP & Posted by:  118.69.0.6 on August 24, 2017 at 4:39pm
 Updated by:  September 6, 2017 at 8:41pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Thiet Ke Do Hoa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết Hôn Translate to English
 Free Time:  Đọc Sách, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  “Ai cũng nói muốn tìm người tri âm tri kỷ nhưng sự thực là đàn ông bị thu hút bởi nhan sắc, phụ nữ bị quyến rũ bởi khả năng tài chính. Đó là quy luật” Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc va lâu dài. Thân thiện, hoà đồng, sống đơn giản. Translate to English

Back | Send Email to Phuong Le (ID: 1414781)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.