Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413751 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Babei_Trang - ID: 1413751
 IP & Posted by:  113.161.92.187 on August 13, 2017 at 2:29am
 Updated by:  November 1, 2018 at 5:16pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm dược một người thật lòng biết yêu thương , biết lo lắng quan tâm chăm sóc ...!!!! Và có một mối quan hệ nghiêm túc ...!! Không thích đùa giỡn .! Translate to English
 Free Time:  Xem phim , nghe nhạc shopping cùng bạn bè .!.!. Và nhất là đi du lịch cùng người mình yêu ..!.!.! Translate to English
 I Am:  Bạn muốn biết về tôi thì phải tìm hiểu sẽ biết nè hihi 😋😋😋😋 Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông biết suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân gia đình , và nhất là không đùa giỡn ..!.! Translate to English

Back | Send Email to Babei_Trang (ID: 1413751)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.