Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412392 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phạm Hằng - ID: 1412392
 IP & Posted by:  117.7.88.30 on July 28, 2017 at 3:42am
 Updated by:  October 10, 2017 at 10:22pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cẩm Phả
 Zip:  Quảng Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  20 Translate to English
 Free Time:  Đi uống cà phê với bạn Translate to English
 I Am:  Là một người hoà đồng, thân thiện và vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Tình cảm, vui vẻ và ga lăng. Cần một mái ấm gia đình và tiến tới hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Phạm Hằng (ID: 1412392)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.