Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411149 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cao linh Hien - ID: 1411149
 IP & Posted by:  62.227.166.150 on July 13, 2017 at 3:44pm
 Updated by:  July 13, 2017 at 10:20pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tucson
 State/Province:  Arizona
 Zip:  85233
 Country:  American Samoa
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người bạn đời thương yêu thật lòng!hết lòng và nghiêm túc với gia đình Translate to English
 Free Time:  Thích nấu ăn và thích đọc báo Translate to English
 I Am:  Mình là người phụ nữ rất cá tính,trong tất cả mọi chuyên nói là phải làm bằng được,trong tình cảm cũng vây!! Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc trong tinh cảm,nếu ai có ý đinh trêu trọc và đùa giỡn thì đừng llac với mình nhé Translate to English

Back | Send Email to Cao linh Hien (ID: 1411149)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.