Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410518 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngoc Han - ID: 1410518
 IP & Posted by:  27.74.215.28 on July 7, 2017 at 1:25am
 Updated by:  September 14, 2017 at 3:15am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Binh Phuoc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người bạn trai lâu dài và tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc, shopping, du lịch, nấu ăn Translate to English
 I Am:  mình là người vui vẻ, hòa đồng, trân trọng hạnh phúc gia đình, biết lắng nghe chia sẻ và quan tâm người bên cạnh mình Translate to English
 Looking For:  dễ hòa đồng, chân thành, không đùa giỡn trong tình yêu và biết trân trọng hạnh phúc gia đình Translate to English

Back | Send Email to Ngoc Han (ID: 1410518)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.