Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409964 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Giang - ID: 1409964
 IP & Posted by:  180.93.164.240 on June 30, 2017 at 1:24am
 Updated by:  April 25, 2018 at 4:07am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng vươn tới một cuộc sống tốt đẹp và kiếm thật nhiều tiền Translate to English
 Free Time:  Đi chùa, nấu ăn, nghe nhac. Translate to English
 I Am:  Tôi là người hòa đồng, vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Tìm một người chung thủy, biết chia sẽ, quan tâm, Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Giang (ID: 1409964)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.