Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409517 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lanthanh - ID: 1409517
 IP & Posted by:  222.254.255.226 on June 24, 2017 at 3:34am
 Updated by:  November 27, 2017 at 7:03pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  mytho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  trang điem
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  tim hieu ,cam Thong, chia se, Translate to English
 Free Time:  xem tin tuc ,nghe nhac trinh Translate to English
 I Am:  tôi la ngươi phu nu hien ,thât tha,ngay thăng ,nghiem tuc,sach se Translate to English
 Looking For:  Khi một người phu nữ đã ko mai mắn trong hanh phuc, họ se trưởng thành hơn , ho ko đi tìm tinh yeu ma ho tìm một người cùng đong cảm chia se , ho cung ko tim một người hoan hảo , ma ho tim một người chấp nhận cái khuyết của minh thôi , chỉ minh một người chân thanh chứng chẳng , tuoi 55 đen 60 Translate to English

Back | Send Email to lanthanh (ID: 1409517)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.