Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409517 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lanthanh - ID: 1409517
 IP & Posted by:  222.254.255.226 on June 24, 2017 at 3:34am
 Updated by:  July 3, 2018 at 6:39am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  mytho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  trang điem
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tôi ko tìm một người hoàn hảo , tôi cũng ko đi tìm một tinh yêu hay vật chất , chỉ cần bình yên va an toàn là đủ rồi Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc buồn và chăm sóc bản thân Translate to English
 I Am:  Thẳng tính , vui ve , chân thành Translate to English
 Looking For:  Tim từ 50 trở len , Translate to English

Back | Send Email to lanthanh (ID: 1409517)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.