Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407426 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Thu Phương - ID: 1407426
 IP & Posted by:  1.55.198.214 on June 6, 2017 at 4:46am
 Updated by:  June 14, 2017 at 9:11pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Lâm đồng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cần tìm một người chia sẽ về cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, tập thể dục, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  tôi là một người vui vẽ hoà đồng, yêu ca hát, rất vui được làm quen các bạn. Translate to English
 Looking For:  Một người nghiêm túc khi có mối quan hê.có thế liên lạc tôi qua số không một 6 sáu 7 bốn chín 2 bốn không hai. Translate to English

Back | Send Email to Lê Thu Phương (ID: 1407426)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.