Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406013 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vy Diệu - ID: 1406013
 IP & Posted by:  66.249.82.78 on May 18, 2017 at 9:24pm
 Updated by:  May 19, 2017 at 9:53pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người yêu thương mình Translate to English
 Free Time:  Mình thường hay nghe nhạc đọc báo đôi lúc cà phê với bạn bè Translate to English
 I Am:  Vy là một người luon sống hoà đồng với mọi người luôn được mọi người yêu quý, tính của vy rất hiền hay giúp đỡ mọi người là một người song đơn giản chân thật. Translate to English
 Looking For:  Luôn chia sẻ nhung buồn vui của cuộc sống đối với người minh quan tâm là một người có tính tình tốt luôn yêu thương mình. Translate to English

Back | Send Email to Vy Diệu (ID: 1406013)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.