Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404795 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoai Thuong - ID: 1404795
 IP & Posted by:  12.37.139.244 on May 3, 2017 at 7:00am
 Updated by:  May 27, 2017 at 8:03pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Jackson
 State/Province:  New Jersey
 Zip:  07731
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nails Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Là một phật tử. Sống lương thiện , từ bi. Yêu vẻ đẹp lung linh của cái thật, gần cả cuộc đời chỉ biết sống cho đi mà không cần nhận lại. Bây giờ đến lúc phải tìm 1 chút hạnh phúc nho nhỏ cho mình. Tiến tới một tương lai hạnh phúc tốt đẹp hơn Translate to English
 Free Time:  Cooking... Cleaning.... walking with family and tam su with my close friend ..ONLINE and TEXT Translate to English
 I Am:  Hạnh phúc.... 1 tình bạn trong sáng và có thể dẫn đến một hạnh phúc lâu dài... Em chung thuỷ, chịu khó làm ăn, không ăn chơi đua đòi... tuy nhiên con gái cũng có những niềm vui để làm đẹp và làm cho người khác được vui vẻ hạnh phúc hoaithuongchu151ATgmailCHAMcom Translate to English
 Looking For:  Nếu anh là người mà duyên phận đem đến cho em thì em cũng nguyện suốt cuộc đời em sẽ chăm sóc cho anh suốt đời PS. Xin đừng hấp tấp vội vã...xin đừng đi quá giới hạn.. Em cứng rắn khi cần thiết. Xin CÁM ƠN va chúc anh luôn vui vẻ và tìm được hạnh phúc Translate to English

Back | Send Email to Hoai Thuong (ID: 1404795)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.