Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404234 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mai Di Tim

Mai Di Tim - ID: 1404234
 IP & Posted by:  42.116.250.89 on April 24, 2017 at 10:45pm
 Updated by:  April 26, 2017 at 1:09am
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  mien song nuoc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  chua co
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu để hoàn thiện hơn Translate to English
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc , ăn uống và du lịch Translate to English
 I Am:  vui vẻ , chân thật .. thế thôi hihi Translate to English
 Looking For:  Trung thực...! Em không quan trọng về tuổi có chênh lệch nhau không. Vì bản thân em thích người lớn tuổi hơn! Không phải để chiều em mọi thứ mà là để em cảm thấy bình yên! Yêu một người trưởng thành để bản thân mình trưởng thành theo họ. Em thích điều đó...! Translate to English

Back | Send Email to Mai Di Tim (ID: 1404234)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.