Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404081 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Giang - ID: 1404081
 IP & Posted by:  183.81.10.253 on April 23, 2017 at 12:53am
 Updated by:  May 19, 2017 at 10:20pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  officer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống mỗi ngày theo cách trọn vẹn nhất. Gặp được "đúng người" -> kết hôn-> hạnh phúc giản dị với gia đình nhỏ...:) Translate to English
 Free Time:  Yoga, sport, watching movies, cooking... Translate to English
 I Am:  Một cô gái đơn giản...Một từ thôi...MỘC :) Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông sâu sắc, trưởng thành và đáng tin cậy. Translate to English

Back | Send Email to Giang (ID: 1404081)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.