Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quân - ID: 1403377
 IP & Posted by:  115.79.39.66 on April 13, 2017 at 5:30am
 Updated by:  April 29, 2017 at 9:45pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  GV Mỹ thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   Cứ sống trọn vẹn mỗi ngày! Translate to English
 Free Time:  Tập thể thao , đọc sách báo ,cafe , phóng "ngựa sắt" dạo vòng vòng thành phố! Translate to English
 I Am:  Thẳng tính , mộc mạc ,bình dị, yêu thiên nhiên ,nghệ thuật , thể thao. Translate to English
 Looking For:   Tất nhiên là phụ nữ ! Translate to English

Back | Send Email to Quân (ID: 1403377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.