Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1402314 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DUYÊN PHẬN - ID: 1402314
 IP & Posted by:  1.55.180.163 on March 29, 2017 at 11:53pm
 Updated by:  September 28, 2017 at 9:29pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Sẽ cố gắng làm j đó để có 1 tương lai tốt hơn hiện tại... Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp, nghe nhạc,trồng cây,... Translate to English
 I Am:  Hay suy nghĩ và có thể nhịn nhục... Translate to English
 Looking For:  1ng biết quan tâm yêu thương,biet suy nghĩ và cư sử đúng đắn va biết hiểu đúng sự việc chứ fải k hiểu lầm,đã yêu cái tốt của ngta thì fải yêu cả cái xấu vì trên đời k ai là hoàn hảo. Translate to English

Back | Send Email to DUYÊN PHẬN (ID: 1402314)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.