Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401108 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Faded
Faded - ID: 1401108
 IP & Posted by:  27.74.247.12 on March 16, 2017 at 2:18am
 Updated by:  March 16, 2017 at 9:45pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người quen tìm hiểu nghiêm túc, tiến tới lâu dài, nếu hợp thì đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Đi lòng vòng, uống cf, xem fim, du lịch Translate to English
 I Am:  Biết cảm thông, chia sẻ, tin tưởng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau Translate to English
 Looking For:  Đồng cảm, cùng suy nghĩ, tính cách, sống thật và hết lòng vì mối quan hệ bền lâu. Translate to English

Back | Send Email to Faded (ID: 1401108)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.