Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401009 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hnguyen
Hnguyen - ID: 1401009
 IP & Posted by:  73.133.162.182 on March 14, 2017 at 5:37pm
 Updated by:  March 16, 2017 at 9:41pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Catonsville
 State/Province:  Maryland
 Zip:  21228
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Tudo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn gái tâm sự buồn vui và học hỏi ... Translate to English
 Free Time:  Chơi nhạc, đọc sách báo, đi lang thang... Translate to English
 I Am:  Một kẻ cô đơn giàu tình cảm, yêu thiên nhiên, bình dân giãn dị, không thích bon chen, trầm lặng, ít giao tiêp, không ưa tứ đổ tường! Translate to English
 Looking For:  Một bà khoảng 55t - 65t, bình dân giãn dị và cô đơn như tôi để nương tựa nhau trên quãng đường đời ... Translate to English

Back | Send Email to Hnguyen (ID: 1401009)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.