Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400560 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NguyetNguyen - ID: 1400560
 IP & Posted by:  14.169.39.156 on March 9, 2017 at 6:51pm
 Updated by:  April 16, 2020 at 5:22am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim người nghiêm túc trong tình cảm , suy nghĩ chín chắn, đừng nói chuyện giả tạo, tạo một hình ảnh đẹp rồi sau đó lợi dụng bắt đầu nói đến sex , chán lắm rồi. Không còn nhỏ để chơi trò đưa đẩy mất thời gian . Ai có y định nghiêm túc thì liên lạc với mình. Không thì đừng mất thời gian của mình Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim Translate to English
 I Am:  Hoạt bát, hoà đông Translate to English
 Looking For:  Không xạo xạo và nói chuyện thật tế, đừng vẽ tô bản thân để giới hạn làm mất thời gian của nhau Translate to English

Back | Send Email to NguyetNguyen (ID: 1400560)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.