Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400226 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cao Hoà blue - ID: 1400226
 IP & Posted by:  37.201.5.215 on March 5, 2017 at 1:02pm
 Updated by:  January 14, 2020 at 3:25pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:   Stuttgart
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm công ăn luong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ổn định lại cuộc sống sau những mất mát, thăng trầm Translate to English
 Free Time:   Âm nhạc là liều biệt dược. Khi buồn chỉ có âm nhạc là người bạn tri kỷ bao lâu nay rồi.nghe nhạc,ngồi bên ly cà phê Translate to English
 I Am:   Biết nói gì bây giờ. Thôi mình quen nhau đi rồi bạn tự tìm hiểu và đánh giá nhé Translate to English
 Looking For:   Đàn ông ga lăng,Tâm lý , tình cảm và hài hước một chút . Nhưng tuyệt đối em rất ghét đàn ông gia trưởng , áp đặt ah. Translate to English

Back | Send Email to Cao Hoà blue (ID: 1400226)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.